5 t/m 26 juni 2022

Nico Huijbregts en Jan Tregot

schilderijen en objecten

Aan de abstracte tekeningen en schilderijen van Nico Huijbregts ligt meestal een rationeel concept of idee ten grondslag. De ene keer kan dat een af te leggen route zijn, een plattegrond, de andere keer een specifiek muziekstuk, of een verhaal van een bepaalde plek. Maar in de uitwerking, de handeling van het schilderen of tekenen, laat hij zich vervolgens leiden door intuïtie en de mogelijkheden en beperkingen van het gekozen materiaal: een aftastend zoeken naar een juiste verhouding in wat zich visueel aandient.

Hij is ook componist en improviserend pianist. Als zodanig voelt hij zich het meest vertrouwd met een werkwijze die zich ook in de aanpak van zijn beeldende werk verraadt: een eerste aanzet als kiemcel van waaruit zich stap voor stap een werk, een verhaal ontwikkelt. In de muziek kan dat een klank, een enkele toon zijn, in het schilderen en tekenen een penseelstreek, een punt, een snel opgezet kleurvlak. Wat volgt is een aandachtig luisteren of kijken.

Hij kiest vaak voor het kleine formaat: het past voor hem het beste bij de trage manier van werken die een dergelijke aanpak met zich meebrengt. 

…en vindt geen vrucht daaraan. foto: Anton Houtappels

Jan Tregot heeft een gestileerde, symbolische beeldtaal ontwikkeld. Opvallend in zijn werk is de zorgvuldige uitvoering en het inventieve gebruik van natuurlijke materialen. Een voorbeeld daarvan is de sculptuur En vindt geen vrucht daaraan. Als het hier om een kerk gaat, dan lijkt de toren vervangen door een versteende boom. Uit de vereenvoudigde kapelvorm van lood, steekt een wortel die om een steen is gegroeid. De combinatie van het architectonische en het natuurlijke, geeft een spanning aan het beeld die ook de hangende steen oproept. Op elk moment kan die losschieten en het eigen huis vernielen.

In zijn werk zie je ook attributen zoals hamers en ladders. Deze oeroude werktuigen zijn symbolen geworden die in verschillende culturen en mythologieën over de hele wereld zijn gebruikt. De menselijke belevingswereld wordt door de gebruikte attributen opgeroepen.

Lange tijd kwam de menselijke figuur niet voor in zijn werk. Dat ontbreken daarvan was opvallend, omdat al zijn beelden juist wel over de mens gaan. In deze expositie zijn de eerste sculpturen te zien waarin een Madonnabeeld voorkomt.

Meer op www.jantregot.eu