8 t/m 29 mei 2022

Henny Schakenraad

de poëzie van het onverwachte

Met een ogenschijnlijk ongecompliceerd gegeven als Kom of Schaal gaat Henny Schakenraad op zoek naar de betekenis van deze vormen door de jaren heen. Vanuit haar interesse in geschiedenis van de kom, die een ontwikkeling kent van meer dan tienduizend jaar, ontstaan haar Komwerken.

De oorsprong van de kom vinden we overal ter wereld, bij alle culturen, functioneel maar ook verhuld met symboliek en rijk aan rituelen. De oervorm van de kom ligt ten grondslag aan al haar latere varianten.

oervorm

In een continu proces verdiept Henny Schakenraad zich in de betekenislagen van deze archetypische vorm, waaraan niet alleen begrippen als geborgenheid, kwetsbaarheid, rust en reinheid zijn verbonden, maar ook paradoxen als hol en bol, statisch en dynamisch, mannelijk en vrouwelijk, werelds en alledaags.

In de St Victorkerk zijn verschillende verledens verweven met elkaar als zwijgende contrasten, dat is wat mij zo aantrok bij deze 15e-eeuwse kerk. Diegene die in de geschiedenis van De oude Victor duikt komt vanzelf raakvlakken tegen met mijn werk zoals herkenbaarheid / vervreemding en de poëzie van het onverwachte.

Kommen, schalen, potten en vazen zijn in Henny’s werk steeds aanwezig, terwijl zij niet met aardewerk, porselein of steengoed werkt. In strikte zin zijn haar komwerken ook geen stillevens. Dit soort tegenstrijdigheden brengen haar bij het onverwachte en het onvoorspelbare, die zij beide nodig heeft om tot nieuwe inzichten en beelden te komen.

Muurschets 2020 | 200 x 180 cm | grijsboard karton hout en draad
Afzonderlijk geheel III 2021 | 40 x 40 cm | hout, schilderdoek , grafiet

tegenstrijdigheden

Henny Schakenraad gebruikt grafiek en gemengde technieken; zij maakt werk op papier, muurbeelden en ruimtelijk werk. In haar ruimtelijk werk lijkt zij de kom te verlaten. Toch neemt zij ook hier als uitgangspunt voorwerpen gekoppeld aan ons archetypische geheugen, en onze neiging om hier zowel persoonlijke als gefixeerde kwalificaties aan toe te kennen.

Door de omkering en de vervreemding die daardoor ontstaat ontregelt de kunstenaar bestaande waardes om tot nieuwe interpretaties te komen. Of anders gezegd: zij verkent het spanningsveld tussen enerzijds de autonomie binnen de traditie van de moderne kunst en anderzijds het collectieve in de geschiedenis van toegepaste kunst.

Herkenbaarheid en vervreemding in een stille balans, het poëtische van het onverwachte en onvoorspelbare, de omkering, ons archetypische geheugen met zijn vaak schijnbare tegenstellingen, het verleden en heden – het zijn bronnen waar zij eindeloos uit kan putten.

open op zondagen van 13 tot 17 uur (ook op Hemelvaartsdag)

meer op www.hennyschakenraad.nl