5 t/m 19 augustus 2018

Agatha van Amée

tekeningen

In haar tekeningen combineert Agatha van Amée verschillende beelden tot een geheel waar je met je oog door heen kunt dwalen. Het grote formaat van de tekening draagt bij tot dit reizen door het beeld.

Zonder voorstudie of schets tekent zij direct op het papier. De beelden die zij gebruikt komen uit herinneringen. Zij tekent voornamelijk in zwart- wit omdat dit voor haar bijdraagt aan de fysieke afstand die herinneringen hebben.

In de tekening zoekt zij naar contrasten tussen harde en organische vormen, landschap en bebouwing, interieur en exterieur, bestaande en onbestaande vormen. Om contrasten te versterken gebruikt zij verschillende tekentechnieken. Al kijkend en tekenend ontwikkelt zich het uiteindelijke beeld.

www.agathavanamee.nl


8 t/m 22 juli 2018

Brigitte Gmachreich-Jünemann

'Waterspel' - etsen

grafisch werk van Brigitte Gmachreich-Jünemann

Water is een terugkerend thema in het werk van Brigitte Gmachreich. Haar boeit met name hoe water in al z’n gedaanten uiteenlopende stemmingen kan oproepen: een kalm meer met een perfect spiegelend oppervlak, onstuimig water met wervelingen en structuren. Of de verwrongen reflecties in stromend water, water dat net zo goed vriendelijk kan zijn als zeer angstaanjagend.


Onder invloed van de omgeving, van licht en wind wisselt water bovendien voortdurend van kleur en structuur.

Dit veelzijdige spel van kleuren en vormen is de inspiratie voor de etsen van Brigitte Gmachreich. Om dat spel weer te geven gebruikt zij in haar grafisch werk kleur- en structuurvlakken die elkaar telkens afwisselen en versterken.

Brigitte Gmachreich woont en werkt in Kranenburg. Haar werk is te zien geweest in talrijke solo-exposities in Duitsland en Nederland en in tientallen groepsexposities in Europa.


17 juni t/m 1 juli 2018

Annemarie van Balen

tekeningen

Annemarie van Balen maakt tekeningen met brede kwast in blauwe verf, die een weerklank zijn van schaduw, licht en ruimte. De meeste van haar tekeningen zijn op (zeer) groot formaat.

Annemarie van Balen werkt aan de hand van studies, foto’s, tekeningen en modellen, waarmee ze de ruimte verkent, schaduwen vastlegt en observaties uitpluist. Vanuit die basis krijgt het beeld vorm.

Je ziet in haar werk hoe een lijn een vlak kan worden, hoe licht volume kan krijgen, of schaduw een lichaam wordt. De ondeelbaarheid van voor en achter, van schaduw en object, is leidraad bij de poging het gebied zichtbaar te maken op de grens van ruimtelijkheid en het platte vlak. Waar massa en transparantie, het aanwezige en het afwezige elkaar ontmoeten.

tekening in blauw van annemarie van balen

20 mei t/m 10 juni 2018

o m g a n g

Frank Eerhart

beelden, gedichten

Jan Radersma

schilderijen

Frank Eerhart ( Den Haag 1948) maakt werken van objets trouvés. Hij verzamelt verdwaalde objecten die hun oorspronkelijke waarde en functie verloren hebben, maar die een bijzondere aantrekkingskracht bezitten door hun huid, hun vorm of geschiedenis.

omgang, werk in hout van Frank Eerhart

Door het behouden van sporen uit hun verleden worden ze met bescheiden ingrepen geassembleerd tot portretten of gestalten die zo als kunstwerk een nieuw bestaan krijgen.

Meer op www.frankeerhart.nl

schilderij van jan radersma Jan Radersma ( Batavia 1948) schildert zijn werken op houten dragers, doeken of panelen. Ze kunnen bij de beschouwer herinneringen oproepen aan eerder ervaren ruimten of een beeld geven van onvermoede landschappen, wegen en paden.

Zijn werken gaan over het onderweg zijn, over het zoeken naar plekken van herkomst, over lichtval en stemmingen die daarmee gepaard gaan. Ze vormen het beeldverslag van zijn bestaan.

Meer op www.janradersma.com


EXPOSITIES 2017


3 t/m 17 september 2017

Ellen Grote Beverborg

Suiling Yan

schilderijen

werk van ellen grote beverborg

Ellen Grote Beverborg schildert landschappen gevuld met planten, bloemen en dieren. Transparante 
lagen combineert zij met dikke pasteuze verf, om een evenwicht te bereiken tussen transparantie en ondoordringbaarheid.

In haar schilderijen verwerkt Ellen Grote Beverborg de ruimtelijkheid en het monumentale van het landschap naast concrete details om op in te zoomen.

Recent zijn gelaagde transparante, vooral witte, schilderijen, die een ijle etherische tussenwereld oproepen, contrasterend met de meer kleurrijke aardse zinnelijke landschappen. De tussenwereld verwijst naar de onzichtbare werkelijkheid achter de zichtbare werkelijkheid, een wereld die vooral gevoelsmatig ervaren kan worden.

Meer op ellengrotebeverborg.blogspot.nl

schilderij van suiling yan

Objecten uit de natuur zijn modellen van de schilderijen van Suiling Yan.

Zij heeft een voorliefde voor dingen die aangetast en gevormd zijn door de tijd, zoals een steen of een aangespoelde schelp, maar ook vergankelijke dingen als bloemen, fruit en groenten, dingen die ze toevallig tegenkomt, thuis of op reis.

Voor haar is ieder object uniek en vertelt zijn eigen verhalen met vormen, kleuren en lijnen. Door aandachtig waarnemen en schilderen probeert zij de sporen van de natuur te traceren en de wereld van deze objecten te leren kennen.

Tijdens de expositie zijn recente schilderijen van gevonden schelpen en stenen zien.

Meer op www.yansuiling.com


6 augustus t/m 27 augustus 2017

Lia Stouten

verbeeldingen in boeken

lia stouten, leestafel (detail)

Lia Stouten is grafisch kunstenaar en woont en werkt in Bennekom. Ze gebruikt diverse druktechnieken op verschillende soorten papier. In haar werk verwijst ze naar haar belangstelling voor schrift, boekdrukkunst en de universele taal van de mens.

Stouten maakt boeken, prenten en ruimtelijke installaties. Ze verkent in haar werk de grenzen van grafiek: met behulp van druktechnieken maakte ze verschillende grote installaties, waardoor ze vanuit het platte vlak de ruimte kan onderzoeken. Ook taal en letters spelen een rol in haar werk.

Kenmerkend voor het werk van Stouten zijn het heldere kleurgebruik en symbolen waarmee ze oerbegrippen als water, huis en zon verbeeldt. Hieruit ontstaan beweging, herhaling en ritme.

In haar nieuwste werk vertaalt ze ritmes uit de natuur naar grafiek: golven van de zee, wolkenluchten, patronen in een landschap, sterrenhemel. Met cirkels, streepjes en zigzaglijnen vertelt ze haar verhaal. Het papier wordt tot aan de rand bedrukt over het hele oppervlak. Het papier bepaalt de maat, terwijl de voorstelling eindeloos zou kunnen doorlopen.

In de Oude Victor is onder andere de installatie “Leestafel” te zien. Gerangschikte gevouwen cirkels van papier liggen in lange rijen op een tafel, wat iets van oneindigheid suggereert. Krantenberichten en natuurpatronen zijn met elkaar verweven. Narigheid uit de wereld is voor even opzij gezet, schoonheid voert de boventoon.

Meer op www.liastouten.nl


9 juli t/m 23 juli 2017

Wim Zurné

schilderijen en grafiek

ekster van wim zurné

Wim Zurné verwierf bekendheid met zijn robuuste landschappelijke kleuretsen. Van daaruit ontwikkelde hij zich verder: de achtergrond-tekeningen van de abstracte landschappen kwamen op de voorgrond, hij schilderde in olieverf en acryl, en drukte op andere materialen dan papier.

Hij raakte geïnspireerd door fossielen, versteende voorwerpen, grottekeningen – dingen die zo oud zijn dat ze enerzijds heel mysterieus zijn en anderzijds heel gewoon.

De vereenvoudiging van techniek en de helderheid van vorm leiden tot beelden die eruitzien alsof ze altijd al bestaan hebben, alsof ze door de eeuwen zijn gevormd, in plaats van door mensenhanden.

Wim Zurné studeerde aan de Akademie voor Beeldende Kunsten in Arnhem en exposeerde in heel Europa en Amerika.

Meer op zijn website.


18 juni t/m 2 juli 2017

Han Klinkhamer

tekeningen en schilderijen


Het werk van Han Klinkhamer verwijst naar de levende natuur van zijn dagelijkse omgeving in Demen (aan de Maas). Voren in modderige uiterwaarden, een hoekje met grassen en takken – bescheiden onderwerpen als deze vormen het uitgangspunt voor zijn schilderijen en tekeningen.

Het schilderen gaat met vele lagen verf, haast driedimensionaal, doorwerkte structuren waarin hij schraapt, snijdt, weghaalt en toevoegt, tot een beeld ontstaat dat verder reikt dan een concrete afbeelding.

Ook in zijn tekeningen bewerkt Han Klinkhamer het papier soms in meerdere lagen. Wat we uiteindelijk zien zijn de sporen – van een onderwerp dat het beginpunt was, en van een intensief maakproces.

Meer op www.hanklinkhamer.nl

tekening van han klinkhamer

21 mei t/m 5 juni 2017

Anneke Hermkens

grafiek, sculpturen en mobiles

Het kunstenaarschap geeft Anneke Hermkens de mogelijkheid om vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid te kijken.

Ze ontwerpt haar wereld al spelenderwijs. Wat haar inspireert is niet eenduidig, het zijn vooral onbewuste herinneringen die de kern vormen van haar werk.

De technieken die ze hiervoor gebruikt zijn zeer divers. Uit lijnen van betonijzer ontstaan sculpturen en mobiles, die de ruimte accentueren en tot leven brengen. In haar bronzen beelden is de textuur van de huid belangrijk. En in haar grafiek en gemengde techniek op papier en doek is het onderzoek naar compositie, kleur en structuur de leidraad.

Meer op www.annekehermkens.nl

stervend hert, sculptuur van anneke hermkens

EXPOSITIES 2016


28 augustus - 18 september 2016

Karin Elfrink

schilderijen


RUIMTE EN TIJD

Het werk van Karin Elfrink gaat over de wereld waarin zij leeft en de beelden die dagelijks op haar afkomen. Ruimte en tijd spelen daarin de hoofdrol.

Bossen bij Beek

De laatste jaren schildert Karin Elfrink het landschap, met name de bossen van Beek waar zij opgroeide. Dat landschap is voor haar niet zomaar een achtergrond, maar een ruimte waar zij een binding mee heeft. De hellingen, de bomen en het gebladerte, het licht en het groen in z'n vele schakeringen - ze vormen plekken die zij ooit heeft betreden en altijd heeft gekend.

Landschap als ervaring

In het landschap van je persoonlijke geschiedenis blijken ruimte en tijd verbonden en beleef je je omgeving eerder dan dat je die waarneemt. De landschappen van Karin Elfrink laten je delen in haar ervaringen en als toeschouwer voel je je er direct in opgenomen. Je verkeert in een wereld vol kleur en beweging, in plaats van op afstand te kijken naar een schilderij.

www.karinelfrink.nl.

karin elfrink: schilderij van bomen en bos

7 aug - 21 aug 2016

Jos Verschaeren

Jos Verschaeren bracht zijn jeugd door in het katholieke Limburg en kreeg wel wat mee van het rijke Roomse leven. Gaandeweg ontdekte hij dat de katholieke geschriften meer op sprookjesboeken leken dan op ooggetuigenverslagen van evangelisten. Hoe meer je er van af weet, hoe minder je er van gelooft.

de beelden beklijven

Hij liet zich uitschrijven als katholiek, maar de vormentaal van het geloof liet hem niet meer los. In zijn werk komen elementen uit die vormentaal naar voren: de vis als synoniem voor Christus (Ichtus=Vis) bijvoorbeeld, en gipsen heiligenbeelden: verstopt in een stolp, met een bloedvlek ter hoogte van de hartstreek, of opgehangen aan hun voeten.

www.josverschaeren.nl.

beeld door Jos Verschaeren

26 juni- 24 juli 2016

Funs Erens

Schoonheid van groei en verval


Funs Erens maakt schilderijen die gaan over organische processen. Hij bootst die processen niet na, maar haalt soortgelijke processen en structuren in de schilderkunst naar voren, door het toeval een rol te geven in zijn werk.

Funs Erens streeft naar een subtiel evenwicht tussen kleur, transparantie en compositie. Hij hanteert een gematigd kleurpalet geïnspireerd door (bijvoorbeeld) de kleuren in een verweerde muur of grote kale ijsvlaktes.


De interactie tussen chaos en orde en de verschillende transparante lagen maakt nieuwsgierig naar de betekenissen in het werk. De ruimte die de schilderijen laten voor eigen interpretatie nodigt uit tot meditatie en contemplatie. In een maatschappij vol onrust kunnen de schilderijen zo worden tot iconen van reflectie en rust.

www.funserens.nl

schilderij van Funs Erens

15 mei -12 juni 2016

Gonda van der Zwaag

De jacht niet ontkomen

Gonda van der Zwaag heeft altijd beelden gemaakt van datgene wat zij om zich heen vindt: horens, geweien, takken, skeletjes, schelpen, stenen, stammen en veren. Zij laat zich door de materialen leiden en streeft in het werk naar evenwicht en harmonie.

ANDERE WERELDEN

De beelden, met name de installaties, roepen associaties op met verre culturen en mystieke rituelen. Ze lijken van heel ver te komen en zijn geplaatst in een omgeving waar ze niet thuis horen.

Ondanks een vaak humoristische toets, zijn ze daardoor ook confronterend.

DIEREN

Al zijn ze samengesteld uit onderdelen van aaibare en vertrouwde dieren, de beelden komen niet zo vertrouwd en aaibaar over. Het werk raakt daarbij aan de ongemakkelijke spagaat van de westerse mens tussen natuur en cultuur, in relatie met de dieren. In het ogenschijnlijke kwetsbare en schone van het werk zit altijd een scherp en weerbaar accent.

Gonda van der Zwaag is al 35 jaar actief als beeldend kunstenaar na haar opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

www.gondavanderzwaag.nl.

werk gonda van der zwaag